Mỗi câu Xin lỗi thôi nhưng có tận 35 cách nói khác nhau trong Tiếng Anh

Error
Whoops, looks like something went wrong.