Khám phá
SaveSavedRemoved 0
Thế hệ iGen là ai ? Và họ có gì khác biệt ?

Thế hệ iGen là ai ? Và họ có gì khác biệt ?

Hơn 10 năm trước, theo trang armyandnavyacademy.com thì có 74 triệu thanh niên Mỹ sinh từ năm 1995 đến năm 2012 được gọi chung là thế hệ “ iGen” - iGeneration, một cách mô tả rút gọn để chỉ thế hệ internet. Công nghệ là tên đệm của iGen. Điều gì khiến iGen trở nên khác biệt? Tiến sĩ Twenge đã xuất bản ...

iGen.vn
Logo