Microsoft Teams
SaveSavedRemoved 0
Cách dùng trợ lý AI Copilot khi họp Microsoft Teams

Cách dùng trợ lý AI Copilot khi họp Microsoft Teams

Microsoft đã và đang tăng cường đều đặn khả năng của trợ lý AI mang tên Copilot trong hệ sinh thái của mình. Copilot gần đây đã trở thành một phần bổ sung cho nhiều ứng dụng Microsoft 365, nhằm phục vụ một chức năng khác phù hợp với ứng dụng được đề cập. Microsoft Teams là một trong những ứng dụng mà Copilot đã trở ...

iGen.vn
Logo